Nederlands - Français - English

Welkom op de website van de New Technological Art Award 2014, een internationale kunstwedstrijd van de Stichting Liedts-Meesen die deel uitmaakt van onze biënnale Update_5.


Oproep tot deelname aan de New Technological Art Award van de Stichting Liedts-Meesen (Gent, België)

De deelname start op 1 december 2013
Uiterste termijn voor de indiening van inschrijvingen: 31 maart 2014
Tentoonstelling: van 8 tot 23 november 2014


Zebrastraat: kenniscentrum
Zebrastraat Gent heeft zich gedurende de laatste jaren ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een grote interesse voor kunst. Tweejaarlijks wordt met Update/de New Technological Art Award (NTAA) ingespeeld op een lacune binnen de mainstream kunstwereld door aandacht te besteden aan de technologische ontwikkelingen die onze mondiale cultuur stuwen.

NTAA selecteert en presenteert creaties waarin de cultuurvormende rol van technologie centraal staat. Low of high tech, intuïtief of experimenteel, steeds maken de creaties ons attent op innoverende tendensen van deze tijd. De tentoonstelling met realisaties van de geselecteerde laureaten vormt een kompas dat je oriënteert naar het relevant en releverend gebruik van technologie in de artistieke sector.

Een nieuw luik bestaat uit de keuze door specialisten uit diverse sectoren van sleutelwerken uit de kunstwereld, wetenschappelijke ontdekkingen of baanbrekende vernieuwingen die onze leef- en denkwereld doordringend veranderden. Deze objecten of concepten vormen de basis voor een aparte presentatie en beleving en dialogeren met het werk van de laureaten van de NTAA.

Colloquium ‘Onsterfelijk’
Naar aanleiding van de tentoonstelling Update_4 in de Gentse Zebrastraat, de kunsthogeschool La Cambre en IMAL in Brussel werd een colloquium georganiseerd rond het thema ‘onsterfelijk’ in de kunst. Museumdirecteurs, restaurateurs, filosofen, kunstenaars en wetenschappers reflecteerden over de fysieke en symbolische overleving van kunstwerken en meer specifiek computer- of technologisch gerelateerde kunst. Het is duidelijk dat de traditionele paradigma’s betreffende bewaring en conservatie sterk onder druk staan. Dit roept nieuwe vragen op over wat moét, kan en dient bewaard te worden. Via het realiseren van ‘partituren’, die fungeren als een handleiding, ontstaat een mogelijkheid om een kunstwerk te reproduceren waarbij het begrip authenticiteit een nieuwe invulling krijgt. De resultaten van dit driedaags colloquium werden verwerkt tot een online-publicatie met tekst en bewegende beelden.

 
Powered by @Assist