Nederlands - Français - English

:: Stippels en Pixels (2005)
De tentoonstelling Stippels en Pixels (29/01/2005 – 10/04/2005), die het numerieke in de kunst van het pointillisme tot de pixel onderzocht, gaf de impuls voor een biënnale waarin nieuwe technologieën worden gebruikt en op een creatieve en betekenisvolle manier worden geïmplementeerd.
Image Stippels & Pixels is een ontdekkingstocht van het 19de eeuwse pointillisme tot de huidige wereld van pixels. Het vertrekpunt lag deels voor de hand, daar het gehele complex in de Zebrastraat gerealiseerd werd door Charles Van Rysselberghe, de broer van kunstenaar Théo Van Rysselberghe. In België was hij zowat de belangrijkste vertegenwoordiger van het neo-impressionisme. Deze kunststroming baseerde zich op wetenschappelijke gronden, een factor die de onze eigentijdse digitale wereld eveneens stuwt. Een veertigtal werken werden in de gloednieuwe tentoonstellingszaal georiënteerd via enkele thema's : de stippel als basis van de beeldvorming; het getal achter de dingen; beeldmigraties; rastering en telecommunicatie; multimedia en de terugkeer van de synesthesie.
:: Update_1 (2006)
De eerste tentoonstelling update_1/ De oorsprong (01/04/2006 - 08/06/2006), onder artistieke leiding van Jean-Marie Dallet, docent aan het ÉESI (École Européenne Supérieure de l'Image de Poitiers (FR)), gaf een overzicht van 30 interactieve digitale kunstwerken die op een innoverende manier gebruik maakten van nieuwe media.
Image In de tentoonstelling was er werk te zien van de kunstenaars Peter Beyls, Jean-Louis Boissier, Anouk De Clercq, Edmond Couchot & Michel Bret, Chris Cunningham, François Curlet, Jean-Marie Dallet, Koen De Decker, Driessens & Verstappen, Masaki Fujihata, Jerry Galle, Tobias Grewenig, Thierry Guibert, Peter Kogler, Piotr Kowalski, Christian Laroche, William Latham, Sol LeWitt, Lia, Matt Mullican, David Renaud, Sodaplay, Koen Theys, Erki de Vries.

Piotr Kowalski: een hommage - Bij wijze van hommage van de in 2004 overleden kunstenaar/ wetenschapper Piotr Kowalski, richtte update_1 een speciale ruimte volledig in met zijn werk, dat voortdurend schippert tussen kunst en wetenschap. In de kunst van Kowalski is de wetenschap iets wat dicht bij de mens staat, als een mogelijkheid om in interactie te treden met de wereld om ons heen.
:: Update_2 (2008)
De editie van update_2/ Selection ZKM (20/04/2008 – 06/07/2008) was een samenwerking met de directeur Peter Weibel van het ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) uit Karlsruhe (DE) en Stef Van Bellingen (BE) als co-curator. In update_2 werden meerdere werken uit de ZKM-collectie tentoongesteld en werd er voor het eerst de wedstrijd New Technological Art Award georganiseerd. Parallel aan de ZKM tentoonstelling werden 12 genomineerde werken uit meer dan 70 inzendingen tentoongesteld op de site van de Zebrastraat te Gent.
Image In update_2 werden topwerken uit de ZKM-collectie tentoongesteld van Jim Campbell, Heinz Mack, Piero Fogliati, Bruno Munari, Kovac Architecture, Masaki Fujihata, Levin Golan, Wolfgang Münch, Jeffrey Shaw, Tony Oursler en Bruce Nauman. Esther Polak, Michell en Jean-Pierre Hartmann produceerden nieuw werk voor de Zebrastraat. Naast de tentoonstelling vond een uitgebreid randprogramma plaats met film moleculair koken, lezingen, debatten, een concert, ...

Een internationale jury selecteerde de verschillende kunstprojecten op dinsdag 29 januari 2008 uit de inzendingen uit 16 verschillende landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Japan, Israël, U.S.A., Nieuw-Zeeland, Canada, Brazilië, Paraguay, …) De jury bestond uit Jean-Marie Dallet (Professor en curator update_1) – Philippe Van Cauteren (Directeur S.M.A.K. Gent) – Françoise Meesen (Stichting Liedts-Meesen) – Dirk De Wit (Directeur BAM) – Stef Van Bellingen (Adviseur Zebrastraat / Artistiek leider WARP) – Esther Polak (Kunstenaar – Laureaat Ars Electronica Linz 2005).

De genomineerde kunstenaars waren Juliana Borinski & P-L Cassière (BR/FR), Frederik De Wilde (BE), Kurt d'Haeseleer (BE), Nick Ervinck (BE), Wim Janssen (BE), Mathias Jud & Christoph Wachter (CH), Leroy + Leroy (BE), Julien Maire (FR), Christophe Meierhans (DE), OpenEndedGroup (US) en Janek Schaefer (UK).

Image De juryprijs van 5000 euro werd overhandigd op zondag 1 juni 2008 aan Julien Maire (FR) voor het werk 'Exploding Camera', de publiekprijs ging naar Nick Ervinck (BE) met ‘Studies 2004-2006’. De installatie 'Exploding Camera' (2007) van Julien Maire (1969, Metz, FR) werd door Philippe Van Cauteren geselecteerd voor een museumpresentatie in het S.M.A.K. te Gent (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) van 13/12/2008 – 22/02/2009.


Motivatie voor de keuze van de jury voor 'Exploding Camera' van Julien Maire:

'Exploding Camera' is een ruimtelijk werk gebaseerd op de aanslag met een bomcamera op commandant Massoud in de periode van 9/11. De jury had diverse motivaties om dit werk te bekronen:

- De binding van kunst met de internationale politiek en economie
- Het intelligente gebruik van technologische middelen
- De 'media-archeologie' (de verwerking van diverse cinematografische en pre-cinematografische middelen)
- Hoewel het kunstwerk een explosie van een vorm in de ruimte lijkt te zijn, is het eigenlijk een constructie van een wat vergeten realiteit.
- De perfecte werking van het kunstwerk, ondanks het fragiele uiterlijk
- De aanzet en verleiding naar de bezoeker toe om het kunstwerk te ontraadselen

Julien Maire (afkomstig uit Frankrijk, maar woont en werkt in die periode in Berlijn) reageerde uiterst enthousiast. Er bestaan al niet zo veel prijzen voor kunstenaars die niet in de meest traditionele media (schilderkunst of sculptuur) werken, maar hij is vooral blij dat het verhaal van commandant Massoud beter bekend zal raken buiten Frankrijk en Duitsland. De moord op Massoud werd het onderwerp van Franse onderzoeksjournalistiek en twee jaar na zijn dood werd er zelfs een postzegel met zijn beeltenis gemaakt. Als voornaamste leider van de anti-Taliban-alliantie geldt hij als een nationale held in Afghanistan. De technische middelen zijn voor Julien Maire ondergeschikt aan de impact van het algehele beeld, bovendien wil hij de toeschouwer de (gemanipuleerde) realiteit doen inzien.


Het publiek bekroonde het werk ‘Studies 2004-2006’ van kunstenaar Nick Ervinck. Als gevolg van deze keuze van het publiek gaf de Stichting Liedts-Meesen de kunstenaar de mogelijkheid om zijn computergeanimeerde beelden om te zetten naar een meer dan levensgrote installatie. Op de nacht van 28 op 29/07/2009 werden twee identieke maar gespiegelde raamwerkconstructies op de daken van de Zebrastraat geplaatst. De beeldhouwwerken zijn elk 12m lang maal 6 meter breed. Het kunstwerk, ‘WARSUBEC’ genaamd, werd geconstrueerd in Venlo (NL) en met een speciaal transport overgebracht naar Gent.
:: Update_3 (2010)
Update_3/ Body Sound (17/04/2010 – 20/06/2010), onder artistieke leiding van Christine Van Assche, legde op zijn beurt een uniek accent op geluid met een selectie werken van de Dienst Nieuwe Media van het Centre Pompidou. Voor de tweede maal werd er een prijs onder de noemer van de New Technological Art Award Foundation Liedts-Meesen georganiseerd met een presentatie van 10 werken.
Image Update_3/ Body Sound, is een tentoonstelling gemaakt door de Dienst Nieuwe Media van het Centre Pompidou, ontworpen door het Bureau des Mésarchitectures in Parijs en gerealiseerd door de Zebrastraat, op initiatief van de Stichting Liedts-Meesen, onder artistieke leiding van Christine Van Assche. Uit de collectie van de Dienst Nieuwe Media werden geluidswerken geselecteerd. De uitdaging bestond erin een geschiedenis van geluid in kunst te presenteren. Grote namen uit de hedendaagse kunst zoals Bruce Nauman, Vito Acconci, Manon de Boer, Céleste Boursier-Mougenot, Carsten Nicolai-Alva Noto, Anouk De Clercq, Didier Faustino, Mike Kelly/Scanner, Martin Creed, Adam McEwen, Keiko Owada, Mika Vainio, Chris Marker, Ugo Rondinone, Emmanuel Lagarrigue en Semiconductor worden in de parcours van vorm en geluid naast en door elkaar gepresenteerd. De architecten van Bureau des Mésarchitectures, Parijs maakten hiervoor een speciale scenografie.

Voor de tweede maal werd er een wedstrijd onder de noemer van de New Technological Art Award Foundation Liedts-Meesen georganiseerd met een presentatie van 10 werken. De kunstenaars werden geselecteerd uit 264 inzendingen uit meer dan 45 verschillende landen. Een internationale jury bestond uit Peter Weibel (Directeur ZKM Karlsruhe), Jean-Marie Dallet (Professor Université 8 Parijs en curator update_1), Philippe Van Cauteren (Directeur S.M.A.K., Gent), Françoise Meesen (Stichting Liedts-Meesen), Dirk De Wit (Directeur BAM - Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst), Stef Van Bellingen (Adviseur Zebrastraat / Artistiek leider WARP), Christine Van Assche (Conservator Nieuwe Media Centre Pompidou, Parijs), Art Yan (Tentoonstellingsorganisator E-Arts Festival Shangai), Nick Ervinck (Kunstenaar, winnaar publieksprijs update_2), Julien Maire (Kunstenaar, winnaar prijs van de jury update_2).

De 10 genomineerde kunstenaars waren:
Perry Bard (US) ‘Man With A Movie Camera: The Global Remake’
Félix Luque Sánchez (ES) ‘Chapter I: The Discovery’
Boris Debackere (BE) ‘Probe’
Peter Alwast (AU) ‘Everything’
Peter Beyls (BE) ‘Petri’
Dominika Sobolewska (PL) ‘RGB (Red-Green-Blue)’
Go Eun Im (KR) ‘SEE(N)’
Christoph De Boeck (BE) ‘Staalhemel’
Arthur Elsenaar (NL) ‘Face Shift’
Julien Gachadoat (FR) ‘Gravity’

De juryprijs van 5000 euro werd overhandigd op zondag 20 juni 2010 aan Julien Gachadoat (FR) voor het werk ‘Gravity’, Een gedeelde publiekprijs ging naar ‘Gravity’ alsook ‘SEE(N)’ van Im Go Eun (KR).


Motivatie voor de keuze van de jury voor 'Gravity' van Julien Gachadoat:

Met ‘Gravity’ kiest de jury voor een interactieve real-time installatie waarbij architectuur, telefonie en typografie samensmelten. Via een sms kan de toeschouwer een tekstbericht verzenden. Vervolgens wordt deze boodschap op een gevel geprojecteerd waarbij gestreefd wordt naar een poëtische dialoog tussen architectuur en publiek. Op unieke en verrassende wijze en met een bijzondere aantrekkingskracht weet Julien Gachadoat de teksten vormelijk en visueel in hun traject te sturen.

In ex aequo ontvangen 'Gravity' van Julien Gachadoat en ‘SEE(N)’ van Im Go Eun samen de publieksprijs. Ook de Zuid-Koreaanse Im Go Eun weet het publiek te bekoren met een eigenzinnige visie op kijken en herinneren. Met het interactieve werk ‘SEE(N)’, zien en gezien worden, dirigeert ze onze blikrichting op een inventieve en kunstzinnige manier.


:: Update_4 (2012)
De vierde update_ stelt een tentoonstelling voor die radicaal verschilt van de vorige drie edities: voor de eerste keer heeft het evenement plaats in twee steden (Gent en Brussel) en op drie locaties (Zebrastraat, iMAL en La Cambre), en is het helemaal gewijd aan de 20 genomineerden van de New Technological Art Award 2012, teneinde de huidige dynamiek te benadrukken op het vlak van de creatie van hedendaagse kunst in onze technologische wereld.

In het kader van de vierde biënnale voor hedendaagse kunst in Zebrastraat, Gent en iMAL, La Cambre, Brussel, ging de prijs van de jury van de ‘New Technological Art Award’ van de Stichting Liedts-Meesen ter waarde van 5000 euro naar het werk ‘Nihil Ex Nihilo’ van Félix Luque Sánchez. De publieksprijs gaat ex aequo naar Wim Janssen met ‘Static’ en Julijonas Urbonas met ‘Euthanasia Coaster’. De kunstenaars werden geselecteerd uit 337 inzendingen uit 40 verschillende landen wereldwijd, door een internationale jury samengesteld uit Jean-Marie Dallet (Professor en Commissaris van Update I), Alain Liedts (Voorzitter van de Stichting Liedts-Meesen), Dirk De Wit (Directeur van BAM, Vlaams Instituut voor visuele, audiovisuele en media kunst), Stef Van Bellingen (Consultant van Zebrastraat – artistiek leider WARP), Nick Ervinck (Kunstenaar en laureaat van de publieksprijs van update_2), Julien Maire (Kunstenaar en laureaat van de prijs van de jury van update_2), Yves Bernard (Stichter van de kunstorganisatie iMAL) en Pierre-Yves Desaive (Professor aan La Cambre, kunstcriticus Flash Art, L'Art Même, en kunsthistoricus bij het KMSKB-MRBAB).

Update_4: Prijs van de Jury
‘Nihil ex nihilo’ van Félix Luque Sánchez (SP) is de winnaar gekozen door de jury van de NTAA 2012. Met dit werk vervolgt Luque zijn onderzoek rond machine-intelligentie en thema's typisch voor sciencefiction, dat hij begon met zijn vorige installatie ‘Chapter I: The Discovery’. Hij ontwikkelt een originele formele uitdrukking, hybride tussen installatie en vertelling, waarbij de bezoeker wordt uitgenodigd om te evolueren doorheen een opeenvolging van ruimtes. Het werk speelt met vele vormen van expressie, van audiovisuele, sculpturale, computationele tot narratieve vormen. Het is een complexe, maar relevante integratie van technieken (3D animatie, tekst naar spraak, AI, elektronica, netwerkprocessen, digitale productie, ...), waarbij vraagstukken aan bod komen over de aard van intelligentie en het lot van intelligente wezens.

Update_4 : ex aequo publieksprijzen
Julijonas Urbonas:  Euthanasia Coaster
De Litouwse kunstenaar Julijonas Urbonas kon wel vermoeden dat er enige reactie op zijn ontwerp zou komen, maar niet in die spectaculaire mate. Op piekmomenten telde zijn website meer dan 20 000 hits per dag, en dat voor een schaalmodel van een roetsjbaan. ‘Euthanasia Coaster’ is echter een (minutieus berekend en reëel uitvoerbaar) ontwerp van een achtbaan waarin men het leven met ‘elegantie en euforie’ kan beëindigen. De eigentijdse problematiek van overbevolking, zelfdoding en euthanasie die verdeeldheid zaait in onze maatschappij, ligt aan de basis van dit ontwerp. De kunstenaar doet geen ethische uitspraak, pro of contra, maar via de esthetiek onderzocht hij de mogelijkheidsvoorwaarden waaronder men met de kick van g-krachten en zweefmomenten in het hiernamaals belandt. ‘Euthanasia Coaster’ lijkt een radicale consequentie van onze entertainmentsamenleving die nood heeft aan existentiële reflectie.

Wim Janssen: Static
Wim Janssen studeerde experimentele film en video aan de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel. ‘Static’ is een ruimtelijke installatie waarin hij, gebruikmakend van eenvoudige middelen, het fenomeen van ruis of een sneeuwbeeld op een televisie visualiseert. We kennen dit verschijnsel wanneer er, door de afstand, een verlies aan signaalsterkte ontstaat of er geen ontvangst is. Met behulp van minuscule plexiplaatjes, de nauwkeurige plaatsing ervan in de ruimte, beweging, rotatie, lichtinval en polarisatie recreëert Janssen dit merkwaardige artefact van de technologie. Niet alleen het iconische beeld zelf, maar tevens de manuele manier waarop het verkregen wordt, sprak de bezoekers fel aan.

Colloquium ‘Onsterfelijk’
Naar aanleiding van de tentoonstelling update_4 in de Gentse Zebrastraat, de kunsthogeschool La Cambre en iMAL in Brussel werd een colloquium georganiseerd rond het thema ‘onsterfelijk’ in de kunst. Museumdirecteurs, restaurateurs, filosofen, kunstenaars en wetenschappers reflecteerden over de fysieke en symbolische overleving van kunstwerken en meer specifiek computer- of technologisch gerelateerde kunst. Het is duidelijk dat de traditionele paradigma’s betreffende bewaring en conservatie sterk onder druk staan. Dit roept nieuwe vragen op over wat moét, kan en dient bewaard te worden. Via het realiseren van ‘partituren’, die fungeren als een handleiding, ontstaat een mogelijkheid om een kunstwerk te reproduceren waarbij het begrip authenticiteit een nieuwe invulling krijgt. De resultaten van dit driedaags colloquium werden verwerkt tot een online-publicatie met tekst en bewegende beelden.

:: Update_5 (2014)
Update_5 (08/11/2014 – 23/11/2014) toonde naast de 20 genomineerde kunstwerken, ook een nieuw luik dat bestond uit de selectie, door specialisten uit verschillende sectoren, van de belangrijkste realisaties uit de kunstwereld, van wetenschappelijke ontdekkingen of van innovatieve doorbraken die onze leef- en denkgewoonten significant hebben beïnvloed. Deze objecten of concepten vormden de basis voor een aparte presentatie en perceptie, en interageerden met de werken van de NTAA-geselecteerden.

Na de oproep voor de internationale wedstrijd New Technological Art Award 2014 schreven er zich 383 kandidaten uit 50 verschillende landen in. De twintig genomineerde werken waren:
Nurit Bar-Shai (IL) ‘Objectivity [tentative]: Soundscapes series’
JD Beltran (US) + Scott Minnemann (US) ‘Cinema Snowglobe’
Jo Caimo (BE) ‘InnerRhythms’
Martin John Callaman (UK) ‘Departure of All’
Mattia Casalegno (IT) ‘RBSC.01’
Mats Dekock (BE) ‘Reconstructing Mariënbad’
Alisa Goikhman (IL) ‘LangWidgets’
Bart Hess (NL) ‘Digital Artefacts’
Beverley Hood (UK) ‘Glitching’
Karl Jeron (DE) ‘Hermes Opera’
Nandita Kumar (IN) ‘eLEMenT:EARTH’
Ebru Kurbak (TR) + Irene Posch (AT) ‘The Knitted Radio’
Keith Lam (HK) ‘One Day Social Sculpture’
LIA, (AT) ‘Filament Sculptures’
Dave Murray-Rust (UK) + Rocio von Jungenfeld (DE) ‘Lichtsuchende’
Stéfan Piat (FR) ‘Isola’
Quayola (IT) ‘Captives’
Stefan Tiefengraber (AT) ‘User Generated Server Destruction’
Jacob Tonski (US) ‘Balance From Within’
Patrick Tresset (FR) ‘5 Robots Named Paul’
Alex Verhaest (BE) ‘Temps Mort / Idle Times – Dinner Scene’

De jury bestond uit Idis Hartmann (Wetenschappelijk assistent director prof. Peter Weibel van ZKM Karlsruhe, Duitsland), Jean-Marie Dallet (Kunstenaar en lesgever-researcher aan de Université Paris 8), de Stichting Liedts-Meesen, Stef Van Bellingen (Adviseur voor Zebrastraat en Artistiek leider WARP), Paul Dujardin (Artistiek Directeur BOZAR), Nick Ervinck (Kunstenaar en winnaar van de update_2 publieksprijs), Julien Maire (Kunstenaar en winnaar van de prijs van de jury van update_2), Alain Thibault (Artistiek Directeur van ELEKTRA, Montréal), Martin Honzík (Hoofd van de afdeling Prix/Festival Ars Electronica), Edwin Carels (Curator Nieuwe Media-tentoonstellingen) en Patrick Allegaert (Artistiek Directeur Museum Dr. Guislain).

JURYPRIJS

Van de 10 internationale juryleden hebben er 9 hun beoordeling bekendgemaakt. Vijf kunstenaars kregen meer dan 8 punten:
1. Quayola (IT) ‘Captives'
ex aequo Jacob Tonski (US) ‘Balance From Within’
3. Patrick Tresset (FR) ‘5 Robots Named Paul’
4. Nurit Bar-Shai (IL) ‘Objectivity [tentative]: Soundscapes series’
ex aequo Stefan Tiefengraber (AT) ‘User Generated Server Destruction’

De juryprijs ging dus naar twee kunstenaars:
Quayola (IT) ‘Captives’
Jacob Tonski ‘Balance From Within’.
Uitzonderlijk wordt de prijs van € 5000 uitgereikt aan beide kunstenaars.

‘Captives’ – Quayola : “’Captives’ is een doorlopende reeks van digitale en fysieke sculpturen, een hedendaagse interpretatie van de onafgewerkte reeks ‘Prigioni‘ van Michelangelo en zijn techniek ‘non-finito’. De klassieke figuren blijven onafgewerkt, waardoor de geschiedenis van hun creatie en transformatie getoond wordt. Industrieel computergestuurde robots boetseren de levensgrote ‘onvoltooide sculpturen’.”

‘Balance From Within’ – Jacob Tonski : “Een 170 jaar oude sofa balanceert zwak op één poot, continu wankelend, intern reagerend op externe krachten. Relaties zijn delicate evenwichtsoefeningen. Dit idee leidde tot een balancerende sofa, aangezien Tonski dacht aan hoe al onze sociale interacties plaatsvinden in dit meubelstuk.”

Beide kunstenaars kregen een positieve beoordeling van vier verschillende juryleden. Het voorgestelde werk beantwoordt aan de vereisten van de competitie en zijn regels betreffende het esthetisch gebruik van nieuwe technologieën, als antwoord op hedendaagse waarden.

PUBLIEKSPRIJS

Van de meer dan 2000 bezoekers hebben er 525 een geldige stem uitgebracht. De volgende vijf kunstenaars kregen meer dan 30 stemmen:
1. Patrick Tresset (TR) ‘5 Robots Named Paul’
2. Jacob Tonski (US) ‘Balance From Within’
3. Dave Murray-Rust (UK) + Rocio Von Jugenfeld (DE) ‘Lichtsuchende’
4. Bart Hess (BE) ‘Digital Artefacts’
5. Stefan Tiefengraber (AT) ‘User Generated Server Destruction’

De publieksprijs omvat de presentatie van het werk, in de loop van 2015, in een belangrijk Europees cultureel centrum of museum. Deze award ging ontegensprekelijk naar de kunstenaar Patrick Tresset voor zijn werk ‘5 Robots Named Paul’. “In een omgeving die doet denken aan een tekenklas, kan men gaan zitten en zich laten schetsen door vijf robots. De tekensessies duren tot 40 minuten, waarbij de deelnemer het proces niet kan volgen. Deze ziet enkel de robots die afwisselend observeren en tekenen. De mens wordt passief, de robots krijgen een creatieve, gevoelige rol.”

Naast de werken van de genomineerden van de NTAA waren er sleutelwerken te zien uit de kunstwereld, wetenschappelijke ontdekkingen of baanbrekende vernieuwingen die onze leef- en denkwereld doordringend veranderden. Deze objecten of concepten vormden de basis voor een aparte presentatie en beleving en gingen in dialoog met de laureaten van de NTAA. De deelnemende kunstenaars waren Nick Ervinck (BE) 3D print ‘LUIZAERC’, Didier Faustino (FR) ‘Love me tender 2000’, FRONT404 ‘Eyestalkers’, Bart Prinsen ‘The world [dis]appearing on level_3’, LAb[au] Els Vermang ‘Chrono’.

:: Update_6 (2016)
De biënnale update_6 / NTAA 2016 vond plaats van 5 november t.e.m. 4 december 2016 in Zebrastraat Gent en het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel, België.

Na de oproep tot kandidaten voor de internationale wedstrijd New Technological Art Award 2016, schreven 487 kandidaten uit 59 landen zich in.

De geselecteerde projecten voor update_6 / NTAA 2016 zijn:
- 1024 architecture – François Wunschel, Jason Cook, Pier Schneider (FR) ‘WALKING Cube’
- Assocreation / Daylight Media Lab (AT/TH) ‘Solar Pink Pong’
- Alessio Chierico (IT) ‘Trāṭaka’
- CREW_Eric Joris (BE) ‘Collateral Rooms’
- Michiel De Cleene (BE) ‘Reference Guide’
- Dries Depoorter (BE) ‘Sheriff Software’
- Verena Friedrich (DE) ‘THE LONG NOW’
- Julien Grossmann (FR) ‘Breakaway Songs’
- Elias Heuninck (BE) ‘Lightkeeping’
- Michael Kugler (US) & Sebastian Wolf (DE) ‘Brume’
- Marc Lee (CH) ‘Pic-me’
- Michael Mandiberg (US) ‘Print Wikipedia’
- Quadrature – Jan Bernstein, Juliane Götz, Sebastian Neitsch (DE) ‘Satelliten’
- Theresa Schubert (DE) ‘Growing Geometries (Tattooing Mushrooms)’
- Karina Smigla-Bobinski (DE) ‘SIMULACRA’
- Maja Smrekar (SI) ‘K-9_topology: ECCE CANIS’
- Stanza (UK) ‘The Reader’
- Bill Vorn & Louis-Philippe Demers (CA) ‘Inferno’
- Lien-Cheng Wang (TW) ‘Regeneration Movement’

Kunstwerk in dialoog: 'IVY2.0' van Tom Dekyvere

De negentien genomineerde kunstwerken werden geselecteerd door een internationale jury: voorzitter van de jury Martin Honzik (Hoofd van de afdeling Prix/Festival Ars Electronica) samen met Peter Weibel (Directeur, ZKM Karlsruhe), Jean-Marie Dallet (Kunstenaar en lesgever-researcher aan de Université Paris 8), Stichting Liedts-Meesen, Stef Van Bellingen (Adviseur voor Zebrastraat en artistiek leider WARP), Paul Dujardin (CEO & Artistiek Directeur BOZAR), Nick Ervinck (Kunstenaar en winnaar van de update_2 publieksprijs), Alain Thibault (Artistiek Directeur van Elektra), Edwin Carels (Curator Nieuwe Media-tentoonstellingen), Karen Helmerson (Programmadirecteur voor Electronic Media, Film & Visual Art aan de New York State Council on the Arts (NYSCA)) en Ralph Dum (Wetenschappelijk medewerker en senior expert van de Europese Commissie).

De genomineerden zullen wedijveren voor de juryprijs (€ 5000), de publieksprijs (tentoonstelling in een Europees museum) en een prijs in samenwerking met het STARTS-programma van de Europese Commissie (residentie in een industrieel bedrijf / onderzoekscentrum).

ZEBRASTRAAT: KENNISCENTRUM

Zebrastraat Gent heeft zich gedurende de laatste jaren ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een grote interesse voor kunst. Tweejaarlijks wordt met update / New Technological Art Award (NTAA) ingespeeld op een lacune binnen de mainstream kunstwereld door aandacht te besteden aan de technologische ontwikkelingen die onze mondiale cultuur stuwen.

NTAA selecteert en presenteert creaties waarin de cultuurvormende rol van technologie centraal staat. Low of high tech, intuïtief of experimenteel, steeds maken de creaties ons attent op innoverende tendensen van deze tijd. De tentoonstelling met realisaties van de geselecteerde laureaten vormt een kompas dat je oriënteert naar het relevant en releverend gebruik van technologie in de artistieke sector.

TENTOONSTELLING LEE LEE NAM

Parallel met update_6 zal er in de Zebrastraat een tentoonstelling lopen met werk van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Lee Lee Nam. Zijn werken bevinden zich op het kruispunt tussen traditie en moderniteit, menselijkheid en natuur, oost en west, analoog en digitaal, authenticiteit en duplicatie en neoliberalisme en digitale technologie. Vaak verwijzend naar de kunstgeschiedenis, creëert hij een dialoog tussen verschillende traditionele en moderne mediatechnologieën en hun culturele geschiedenis. Hij heft de barrières op tussen verschillende culturen en tijdsperioden en stelt de gewoontes van perceptie en omgang met kunst in vraag.

Een catalogus zal verschijnen van de biënnale update_6 en van de tentoonstelling van Lee Lee Nam.

IN SAMENWERKING MET BOZAR
Twee kunstwerken van update_6 / NTAA worden tentoongesteld in BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten van Brussel
Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel
Dinsdag — zondag: 10:00 — 18:00 / Donderdag: 10:00 — 21:00

Openingsuren Zebrastraat (Zebrastraat 32/001 – 9000 Gent):
Woensdag – zondag: 14:00 – 18:00

Openingsuren Sint-Jacobskerk (Bij Sint-Jacobs – 9000 Gent)
Woensdag – zaterdag: 14:00 – 18:00

AANKONDIGING VAN DE NEW TECHNOLOGICAL ART AWARDS 2016

Prijs van het publiek

Van de 3.000 bezoekers hebben er 384 een geldige stem uitgebracht. De volgende vijf kunstenaars hebben minstens 20 stemmen gekregen:
– 1024 architecture – François Wunschel, Jason Cook, Pier Schneider (FR) – WALKING Cube (127 stemmen)
– Verena Friedrich (DE) – THE LONG NOW (32 stemmen)
– Michael Kugler (US) & Sebastian Wolf (DE) – Brume (32 stemmen)
– Bill Vorn & Louis-Philippe Demers (CA) – Inferno (28 stemmen)
– Lien-Cheng Wang (TW) – Regeneration Movement (23 stemmen)
De prijs van het publiek bestaat uit een voorstelling van het kunstwerk, in de loop van het komend jaar, in een toonaangevend Europees cultureel centrum of museum. De prijs gaat ontegensprekelijk naar het kunstenaarscollectief 1024 architecture voor hun werk WALKING Cube. "WALKING Cube is een grillige structuur, een eenvoudige kubus dietot leven wordt gebracht door een reeks van mechanische bewegingen. Wanneer de bubus wordt geanimeerd, wordt hij als het ware een dier met een eenvoudige basisvorm. Het werk groeit en krimpt schoksgewijze, met vouwende en knikkende bewegingen. De WALKING Cube is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek naar de fysica van bewegingen. Met gebruik van pneumatica wordt een combinatie van verschillende transformaties voorbereid en uitgevoerd met brute kracht. Het werk toont de chaotische mogelijkheden bij de deconstructie van een gewone en minimale vorm."

Prijs van de Jury

Van de elf leden van de internationale jury hebben er acht hun oordeel uitgebracht. Vier kunstenaars hebben minstens 8 stemmen gekregen:
– Michael Kugler (US) en Sebastian Wolf (DE) – Brume (14 punten)
– 1024 architecture – François Wunschel, Jason Cook, Pier Schneider (FR) – WALKING Cube (9 punten)
– Bill Vorn & Louis-Philippe Demers (CA) – Inferno (8 punten)
– Quadrature – Jan Bernstein, Juliane Götz, Sebastian Neitsch (DE) – Satelliten (8 punten)
De prijs van de jury gaat bijgevolg naar Michael Kugler (US) en Sebastian Wolf (DE) - Brume; hun werk wordt bekroond met de prijs van 5.000 euro. "Geïnspireerd door een ontmoeting met dichte, laaghangende mist in een natuurlijk landschap, doemt nevel op die een beeldhouwwerk omhult en erop lijkt te stollen, met wonderlijke lichteffecten tot gevolg. De toeschouwer wordt een katalysator die storingen veroorzaakt, en op die manier de ruimtelijke en temporele volatiliteit van dit fenomeen blootlegt. Brume opereert in de marge tussen alomtegenwoordigheid en het eindige, tussen symmetrie en het amorfe, tussen vergankelijkheid en duurzaamheid; een gebaar en een poëtische reflectie met betrekking tot de paradox van immaterialiteit." De kunstenaars kregen een positieve waardering van vier verschillende juryleden. Het werk dat ze voorstelden, beantwoordde aan de eisen van de wedstrijd en de regels ervan met betrekking tot het esthetisch gebruik van nieuwe technologieën, in reactie op de hedendaagse waarden.

Prijs in samenwerking met het STARTS-programma van de Europese Commissie

Deze prijs, die bestaat uit een stage in een industriële onderneming of onderzoekscentrum, gaat naar het project Growing Geometries (Tattooing Mushrooms) van Theresa Schubert (DE). "Growing Geometries (Tattooing Mushrooms) is een artistiek research-project dat onderzoekt hoe processen waarin levende organismen tussenkomen, kunnen worden gebruikt om kunst te creëren - of meer in het algemeen, om een creatieve output te genereren. Door het oppervlak van schimmels te gebruiken bestudeerde de kunstenares de topologie van de groei van paddestoelen, en liet ze zien hoe geometrieën op natuurlijke wijze kunnen veranderen. De paddestoel fungeert dus niet alleen als het doek van de kunstenaar, maar is tegelijkertijd zelf ook een kunstenaar.

Powered by @Assist