Nederlands - Français - English

CALL FOR ENTRIES: NTAA 2019

2 – 24 november, 2019

Inschrijvingsperiode: 1 november 2018 – 31 maart 2019

Zebrastraat
Zebrastraat 32/001
9000 Gent
België

www.zebrastraat.be
www.ntaa.be

Organisatie: Stichting Liedts-Meesen

De vakjury bestaat uit:

De Stichting Liedts-Meesen, Jean-Marie Dallet (kunstenaar, research professor aan de Université Paris 8), Stef Van Bellingen (consultant voor Zebrastraat/artistiek leider vzw Warp), Paul Dujardin (artistiek directeur BOZAR), Nick Ervinck (kunstenaar, winnaar van de update_2 publieksprijs), Yves Bernard (artistiek directeur IMAL), Alain Thibault (artistiek directeur Elektra), Ralph Dum (wetenschappelijk medewerker en senior expert van de Europese Commissie) en Karen Helmerson (programmadirecteur voor Electronic Media, Film & Visual Art bij de New York State Council on the Arts (NYSCA).

Zebrastraat

Sinds enkele jaren heeft Zebrastraat Gent zich ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een grote belangstelling voor kunst. Elke twee jaar organiseren we een biënnale met de naam update_, evenals de wedstrijd New Technological Art Award (NTAA), die probeert een leemte in de mainstream kunstwereld in te vullen, door aandacht te besteden aan de technologische ontwikkelingen die onze wereldwijde cultuur stuwen.

NTAA selecteert en presenteert creaties waarin de cultuurvormende rol van technologie een centrale plaats inneemt. Low of high tech, intuïtief of experimenteel, de creaties vestigen steeds onze aandacht op de werkelijk innovatieve trends. De tentoonstelling van de realisaties van de geselecteerde winnaars vormt een kompas dat u oriënteert bij het relevant hedendaags en soepel gebruik van technologie in de kunstsector.

De missie van NTAA

De missie van NTAA is het verleggen van de grenzen met behulp van hedendaagse artistieke creaties en traditionele media die op een originele en intelligente manier gebruik maken van hedendaagse en nieuwe technologieën: de bewerking van geluid en licht, het gebruik van nieuwe media, de toepassing van innovatieve evoluties in communicatie, telecommunicatie en omroep, gericht op de wereld van informatie, communicatie, en computers en interactie. Deze omschrijvingen zijn in generlei mate restrictief en moeten zo breed mogelijk geïnterpreteerd worden.

Algemene richtlijnen voor deelname aan de NTAA wedstrijd

Het doel van de wedstrijd is het voorstellen van werken in overeenstemming met de missie van NTAA. Het ingediende werk kan eerder zijn tentoongesteld, maar de jury behoudt zich het recht voor om creaties uit te sluiten die niet haalbaar blijken te zijn binnen de grenzen van de praktische mogelijkheden van de Stichting Liedts-Meesen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de voorgestelde werken effectief zullen worden tentoongesteld. Zebrastraat beschikt over de nodige basisuitrusting die ter beschikking staat van de geselecteerde kunstenaars; voor specifieke en speciale apparatuur moeten de kunstenaars echter zelf instaan voor de duur van de tentoonstelling.

Deze internationale wedstrijd staat open voor alle leeftijdsgroepen en voor alle nationaliteiten. Kunstenaars kunnen hun kandidatuur indienen voor één enkel kunstwerk minder dan twee jaar oud op het moment van de indiening ervan, maar dat al mag zijn tentoongesteld. Engels is de voertaal.

De kunstenaars krijgen geen vergoeding, maar in Zebrastraat is er gratis accommodatie beschikbaar voor de kunstenaars.

De 20 projecten die de jury selecteert zullen in juni 2019 bekend worden gemaakt op de website.

Prijs

Een prijs in contanten ten belope van 5.000 euro zal worden toegewezen aan een werk en de maker ervan. Bovendien behoudt de jury zich het recht voor om een eervolle vermelding aan een kunstenaar toe te kennen. De Stichting Liedts-Meesen en de jury behouden zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen en over te dragen naar de volgende editie. Er zal ook een publieksprijs en een prijs van de Europese Commissie worden toegekend. Alle winnaars zullen worden bekendgemaakt op de laatste dag van de tentoonstelling.

Neem voor meer informatie contact op met kunstconsulente Annelies Geenen – annelies@zebrastraat.be.

 
Powered by @Assist