NTAA 2014

De selectie van onze internationale jury kan u hier raadplegen, deze werken worden tentoongesteld tijdens Update_5 van 8 tot 23 november in de Zebrastraat te Gent.

1. NURIT BAR-SHAI (Israel) - Objectivity [tentative]: Soundscapes series (Wetenschappelijke installatie)

Soundscapes series onderzoekt de raakvlakken tussen kunst, wetenschap en technologie, geïnspireerd door het onderzoek van professor Eshel Ben Jacob van de universiteit in Tel Aviv. Het onderzoekt de complexe structuren in bacteriekolonies; het sociale gedrag van deze “intelligente” micro-organismen. Een installatie met geluid die het publiek het groeiproces van de bacteriën toont.

2. JD BELTRAN + SCOTT MINNEMAN (Verenigde staten) - Cinema Snowglobe (Interactieve installatie)

Cinema Snowglobe heeft de vorm van een traditionele sneeuwbol, maar de inhoud is een klein beeldscherm waarop een korte film wordt afgespeeld als men met de bol schudt en de “sneeuw” valt. Als de bol meer dan 20 seconden stil blijft, moet de toeschouwer opnieuw schudden om de sneeuw te activeren en verder film te kunnen kijken.

Video

3. JO CAIMO (België) - InnerRythms (Biologisch project)

Het project is een uitvinding voor het beschrijven en visualiseren van alledaagse onbewuste innerlijke ritmes. Eerst slikt de kunstenaar een bluetooth-headset in, dan een PillCam, dan een draailoos camera-apparaat van een endoscopische arts. Na het inslikken van het ziekenhuis, kan hij gaan en staan waar hij maar wil.

Video

4. MARTIN JOHN CALLANAN (Verenigd Koninkrijk) - Departure of All (Wetenschappelijke installatie)

Departure of All toont informatie over alle opstijgende vluchten in alle inter-nationale luchthavens, in real time. De snelle progressie van de lijst toont de excessen van een gemeenschap geken-merkt door dispersie en snelheid. Op een bepaald punt zijn vertrek en aan-komst van minder belang, maar wint de ononderbroken processie van vluchten aan relevantie; een overweldigende stroom van gegevens.

Video

5. MATTIA CASALEGNO (Italië) - RBSC.01 (Wetenschappelijke installatie)

De kinetische sculptuur is een geheim-zinnig elektromechanisch apparaat, iets tussen een liturgisch toestel, een druk-pers, een guillotine en een brood-machine. Het is ontworpen om een dunne, ronde wafel van eetbaar brood te produceren. In de stempel erop kunnen we een symbool lezen dat een soort herhaling suggereert, een lus tussen twee chemische elementen, koolstofdioxide (het symbool bij uitstek van vervuiling) en zuurstof (het medium waardoor we ademen en het leven ontstaat).

Video

6. MATS DEKOCK (België) - Reconstructing Mariënbad (Wetenschappelijke installatie)

Reconstructing Marienbad bestaat uit 3 aparte installaties (prints van alle gesproken teksten, kopies van de lege hal en het interieur van de kamers en ruimtes), geïnspireerd door de film-klassieker 'L'Année Dernière à Marien-bad' (1961) van Alain Resnais. De installatie onderzoekt hoe een filmische ervaring omgezet kan worden naar een architecturale vorm.

Video

7. ALISA GOIKHMAN (Israel) - LangWidgets (Wetenschappelijke installatie)

LangWidgets is een interactief project dat de mogelijkheid van een navigatie-systeem voor semantische velden onderzoekt. Het heeft tot doel een synthese te veroorzaken tussen onze verbale cognitieve en onze oriëntatie, en een pad voorzien om de taalstruc¬tuur zintuiglijk te begrijpen. De gebruiker kan wandelen door de semantiek.

Video

8. BART HESS (Nederland) - Digital Artefacts (Wetenschappelijke sculptuur)

In de tentoonstellingsruimte is een netwerk opgesteld van geometrische reflecterende plassen van gesmolten was, rustend op een wateroppervlak. Hun weerspiegelend oppervlakte wordt gebroken door een lichaam, opge¬hangen aan een robotachtig harnas, dat zich in de vloeistof stort. Onderwater kristalliseert een korst was rond zijn curven en plooien, waardoor architecturale vormen ontstaan.

Video

9. BEVERLEY HOOD (Verenigd Koninkrijk) - Glitching (Interactieve installatie)

Glitching is een interactieve installatie en performance geïnspireerd door storingen in de beweging, of foutjes, afgeleid van personages in hedendaagse sport- en actiecomputerspelletjes. Het gebruikt Microsoft Xbox Kinect, een pseudo spelinterface en een groot scherm, om een interactieve, gecontro-leerde ervaring met het hele lichaam te creëren.

Video

10. KARL JERON (Duitsland) - Hermes Opera (Wetenschappelijke installatie)

De banale telefoonmonologen in bussen en treinen hebben de Duitse kunstenaar Karl Heinz Jeron jarenlang geïrriteerd. Een aantal maanden geleden begon hij ze op te schrijven, hetgeen de basis vormt voor een opera uitgevoerd door kleine zingende robots: twee solisten en een koor. Op het podium zijn beelden te zien uit de alledaagse omgeving. De termen van het libretto zijn gebruikt voor het zoeken naar beelden.

Video

11. NANDITA KUMAR (India / Nieuw Zeeland) - eLemeNT EaRTh (Interactieve installatie)

eLEMenT: EARTH is een op de toekomst gebaseerd diorama in een glazen fles, waarbij de natuur de technologie ontmoet. Dit interactief ecosysteem bevat functionele en non-functionele transparante printplaten die reageren op zon en licht. Wan¬neer het blootgesteld wordt aan licht, ontstaan er natuurgeluiden in de glazen fles, wanneer het beweging buiten de fles detecteert, maakt het menselijke geluiden.

Video

12. EBRU KURBAK + IRENE POSCH (Turkije/Oostenrijk) - The Knitted Radio (Interactieve installatie)

The Knitted Radio is een installatie ontwikkeld als onderdeel van een lopend kritisch en transformerend onderzoeksproject dat verder betekenis verwierf door de recente geladen sfeer op het Taksim plein in Istanbul. Verzetsbewegingen in Turkije zijn sterk afhankelijk van mobiele communicatie en sociale media. Echter, geprivati¬seerde en door de Staat gecontroleerde telecommunicatie wordt streng bewaakt en er bestaat het risico op tijdelijke uitschakeling. Deze gebreide trui kan functioneren als FM-draadloze zender.

Video

13. KEITH LAM (Hong Kong) - One Day Social Sculpture (Wetenschappelijke installatie)

Het idee van One Day Social Sculpture komt van de meest bekende quote van Joseph Beuys, “Iedereen is een kunstenaar”, en is gebaseerd op de notie van de creatie van sculpturen uit de samenleving, om ons universum te hervormen en herscheppen. One Day Social Sculpture breidt het idee van “sociale sculptuur” uit door een verkenning van de idee dat we, via het internet, allemaal kunstenaars zijn. Het sculptuurt de dagelijkse bijdragen van mensen aan sociale netwerken en vormt ze zo om tot fysieke vormen.

Video

14. LIA (Oostenrijk) - Filament Sculptures (Wetenschappelijke sculptuur)

De Filament Sculptures werden gecreëerd door een 3D-printer. De software was het werk van LIA, via het programma Processing, waarna de G-code uitgevoerd werd door de 3D-printer.

Video

15. MANU LUKSCH (Oostenrijk) - Limitations Permitted (Interactief project)

Limitations Permitted is een draag-bare 3D cinema over de hyper-regulering van de publieke ruimte. Een reeks korte stereoscopische 3D-films interpreteren fragmenten van specifieke wetten die de publieke ruimte beïnvloeden in British Sign Language (BSL). Het werk onderzoekt hoe we reageren, psychologisch en gedragsmatig, op verschillende publieke en private ruimtes, zoals uitgedrukt in de wetgeving.

Video

16. PIAT STÉFAN (Frankrijk) - Isola (Interactieve video-installatie)

Isola is een interactieve video-installatie die speelt met de afstand van de kijker tot het scherm. Het toont een man die in een cirkel op een eiland wandelt. Wanneer een bezoeker het scherm nadert, verandert het standpunt dat zich geleidelijk naar het eiland verplaatst, tot op het moment dat het het standpunt van de toeschouwer overneemt.

Video

17. DAVID QUAYOLA (Italië) - Captives (Sculptuur)

Captives is een doorlopende reeks van digitale en fysieke sculpturen, een hedendaagse interpretatie van de onafgewerkte reeks “Prigioni” van Michelangelo en zijn techniek “non-finito”. De klassieke figuren blijven onafgewerkt, waardoor de geschiedenis van hun creatie en transformatie getoond wordt. Industrieel computergestuurde robots boetseren de levensgrote “onvoltooide” sculpturen.

Video

18. STEFAN TIEFENGRABER (Oostenrijk) - User Generated Server Destruction (Wetenschappelijke installatie)

Bezoekers van de website www.ugsd.net kunnen zes hamers laten neervallen op een server die zich in de tentoonstellingsruimte bevindt. Deze server host de website, die ook een video toont waarop men kan volgen wat er met het werk gebeurt. De installatie eindigt wanneer de server vernietigd is en dus de website niet langer kan hosten.

Video

19. JACOB TONSKI (Verenigde Staten) - Balance From Within (Wetenschappelijke sculptuur)

Een 170 jaar oude sofa balanceert zwak op één poot, continu wankelend, intern reagerend op externe krachten. Relaties zijn delicate evenwichtsoefeningen. Dit idee leidde tot een balancerende sofa aangezien Tonski dacht aan hoe al onze sociale interacties plaatsvinden in dit meubel.

Video

20. PATRICK TRESSET (Frankrijk) - 5 Robots Named Paul (Interactieve installatie)

In een omgeving die doet denken aan een tekenklas, kan men gaan zitten en zich laten schetsen door vijf robots. De tekensessies duren tot 40 minuten, waarbij de deelnemer het proces niet kan volgen. Deze ziet enkel de robots die afwisselend observeren en tekenen. De mens wordt passief, de robots krijgen een creatieve, gevoelige rol.

Video

21. ALEX VERHAEST (België) - Temps Mort / Idle Times - Diner Scene (Interactieve video-installatie)

Temps Mort/Idle Times is een experimentele film over vijf familieleden die een motief hebben voor de zelfmoord van een zesde patriarchale figuur. Het werk is een voortdurende zoektocht naar de mechanismen van een film en een onderzoek naar hoe interactiviteit een toevoegende waarde kan hebben voor een film. Een gesprek tussen de personages begint wanneer bezoekers een nummer van een telefoonkaart bellen en de telefoon op tafel in de scène begint te rinkelen.

Video

22. DAVE MURRAY-RUST + ROCIO VON JUNGENFELD (Duitsland) - Lichtsuchende (Interactieve installatie)

De Lichtsuchende zijn kleine statische robotachtige creaties die een inter-actieve digitale fotokinetische installatie vormen. Hun beweging is gemodelleerd op zonnebloemen die zich richten naar de zon, in hun constante zoektocht naar voeding. De groep van ongeveer 25 Lichtsuchende kunnen licht consumeren en produceren.

Video